Ha'upu.JPG
Ho'oulu.JPG
La'ieikawai.JPG
Elelu.JPG

KEAKA 2016

6/4/16, 9am

E hoʻoulu ʻia ka mauli Hawaiʻi. Ma nā hana lima i hoʻoili ʻia mai kikilo mai, e hoʻoulu ʻia ka ʻike kuʻuna o nā hulu kūpuna o kākou. Na nā haumāna e alakaʻi aku i kekahi mau kaunoʻo hana noʻeau e mau ai ia ʻike iā kākou a pau. Ma ka leo hou ʻana o nā momi makamae o kahiko, e hoʻoulu ʻia ka ʻōlelo o nā moʻo hanauna ma mua. Ma ka hoʻopaʻa ʻana i ʻekolu mau mele, e huʻe aku ana nā ʻōpio i nā ʻōlelo waiwai o kā lākou mea kanu e hōʻikeʻike ai, i mea hoʻi e ahuwale ai nā manaʻo like ʻole o loko o ia mau hana noʻeau ʻana. Ma ka lawe maiau a ka lima noʻeau, e hoʻoulu ʻia ka lawena hiehie o loko lilo. Aia ka ʻike maluhia o kēia lā ma ka hoʻomaʻamaʻa ʻana o ka lima ma nā kaunoʻo o kēia lā. Ma ka ʻike ʻana i nā kini a me nā lehu kinolau o ka ʻāina, e hoʻoulu ʻia ka pili ʻuhane e makawalu ai ka mahalo o kā- kou a pau. E hoʻi aku ʻoukou i ke one kulāiwi, me ke kau ʻana o nā haliʻa hiwahiwa o kēia lā, ke pili hou aku me nā mea kanu o kēia lā.

6/4/16, 1:30pm

Welina me ke aloha e nā hoa makamaka o ka ‘ōlelo Hawai‘i. Eia lā he wahi ha‘i‘ōlelo no ka hana keaka ‘o Lā‘ieikawai, ka hana keaka mua loa o ka polokolamu hana keaka Hawai‘i ma ke kulanui o Hawai‘i ma Mānoa. He mea nui nō ka ho‘okahua ‘ana iho i kēia hana keaka no ka u‘i o Paliuli a me ka polokolamu hana keaka Hawai‘i nō ho‘i ma ke kulanui o Mānoa i alahele hou aku e ho‘omāhuahua a‘e ai i nā papahana ‘ōlelo Hawai‘i, i ‘ike nā kānaka i ka hana no‘eau a kākou Hawai‘i a me ka waiwai o ko kākou mau mo‘olelo hiwahiwa. ‘O Lā‘ieikawai kekahi o ia mau mo‘olelo hiwahiwa o nā kūpuna o kākou, a ma o kēia ha‘i mo‘olelo ‘ana e ho‘ohanohano aku ai i nā māhoe kaulana o Lā‘ie, a pēlā nō ho‘i e ola ai ko lāua mo‘olelo. Ma kēia ha‘i‘ōlelo e wehewehe ‘ia a‘e ai ka ho‘okahua ‘ana i ia mea he hana keaka Hawai‘i e like me nā hana keaka a Ka Hālau Hanakeaka i lawelawe akula no nā makahiki he 20 i ka‘a hope aku nei. Hō‘ike pū ‘ia ke oli, ka mele, a me ka papa ‘ōlelo o ka hana keaka. E nanea, e walea i kā mākou hō‘ike‘ike no ka wahine o ka li‘ulā.

6/4/16, 7:30pm

He keaka mele ʻo Hāʻupu pili i ke kaʻao o Hina me kāna keikikāne ʻo Kana. Ua ʻaihue ʻia ke aliʻi wahine ʻo Hina no Hilo e ke aliʻi ʻāpiki no Molokaʻi, ʻo Kapepeʻekauila. Ma muli o ka hana waia a Kapepeʻe, pānaʻi akula ʻo Kana me kona kaikaina ʻo Niheu i ko Hāʻupu, aia ma ka ʻākau o Molokaʻi. I ko Kana mā hoʻolālā ʻana i ka hoʻopakele, ua ʻanoʻai ka pilialoha i waena o Hina me Kapepeʻekauila. Ma ka hopena o ke kaʻao, Hoʻopakele ʻia akula ʻo Hina e kāna mau keiki, a pau ʻo Hāʻupu, ʻoiai ʻaʻole kākou ʻike i ka hopena o Kapepeʻekauila. ʻO kēia ke keaka mele ʻōlelo Hawaiʻi ʻekolu o nā Hōʻike i hoʻomaka ʻia ai ma ka makahiki 2004. ʻO kēia ka hōʻike mua loa e hōʻike ʻia ana ma waho o ke kula o Kamehameha Hawaiʻi. Ma hope o ka hōʻikeʻike ʻana i kēia keaka mele i kēlā wahi kēia wahi a puni ʻo Keawe, e hōʻike ʻia ana ʻo Hāʻupu ma ʻEulopa i ʻEkinapolo, Sekotia no ka mawawa mua loa ma ka Festival Fringe i loko o ʻAukake o kēia makahiki.

6/5/16, 3:00pm

He Hana Keaka leʻaleʻa no nā Kamaliʻi Pukana lā i ke kakahiaka nanea, akā, Auē! Ua nalowale ko Māmā lei, a holo aku ka ʻīlio! E kōkua i nā hāmeʻe e ʻimi a loaʻa ko lākou mea aloha.
Na Justina Taft Mattos i Kākau Moʻolelo
Na Jace Saplan i Haku Mele Nā Mea
Hana Keaka: Kaitaro Tamashiro (ʻElelū) ʻĀnela Hoke (Manu) Trey Saunders (Pōpoki) Kūmele Tiogangco (ʻĪlio) Kaiulu Tiogangco (Keiki) Kaniuloa Ohia (Kamahine) Kalamakū Freitas (Kaipo) Lilinoe Kauahikaua (Māmā) Betty Jo Lewis (Pūnua)

KEAKA 2016

Catch a glimpse of the two-day festival in this five minute video!

Kumu Waiwai no KEAKA 2016

Palapala Hōʻike

Pepelu kūpono no KEAKA

KEAKA Program (in English)

Ka Nūhou (Hilo Tribune Herald, Iune 2, 2016)

Kakahiaka Coloring Book