top of page
'Aha Hana Keaka 2024
'Aha Hana Keaka 2024
June 2024
Virtual Event

E nānā kākou i nā wikiō o nā hana keaka ʻōlelo Hawaiʻi ma kēia kaha pūnaewele.

Celebrating the many ways that performance supports the perpetuation of ʻōlelo Hawaiʻi, KEAKA highlights these types of works:

  • ʻŌlelo Hawaiʻi Piha (staged performances fully in Hawaiian language)

  • Hoʻoulu ʻŌlelo (staged performances at least half in Hawaiian language)

  • Hoʻoulu Kuanaʻike (staged performances that are less than half in Hawaiian language, but reflect Hawaiian thought, history, and culture)

  • Mele Uhau (slam poetry in Hawaiian language)

  • Hoʻonui ʻIke (workshops, hōʻike, etc.)

  • Kiʻi ʻoniʻoni (film in Hawaiian language)

If your school or organization has a Hawaiian language performance that they would like to share through KEAKA, contact us! We would love to include you!

Contact Us

P.O. Box 10815 Hilo, HI 96721

(808) 936-1193

Kakahiaka.jpg
bottom of page