top of page
IMG_1443.jpg

KEAKA 2019

6/14/19, 5pm

IMG_1292.jpg

'O Mo'o Huelo ke ka'ao e pili ana i ka 'opio. Makemake 'o ia e kokua i kekahi kanaka me'e, kapa 'ia 'o Geckoman. I kona kokua ia Geckoman, 'imi a loa'a keia keiki kane i kona mana me'e pono'i.

 

Ma ka huaka'i, 'ike 'o ia i na hame'e like 'ole: na 'Ua'u i hiki ke 'olelo, ka Nananana Makaki'i nuha, a me na 'uhini 'ulala.

 

He me'e 'o Geckoman mai na puke ho'omake'ake'a Hawai'i: 'o Mana Comics.

IMG_1302.jpg

MANAʻO:

  • Geckoman was awesome!

  • This was such a great opportunity to have my keiki learn Hawaiian while performing. Definitely a lot of commitment, but worth it.

  • It was super great. I would like to participate in some more keaka shows because this play has inspired me to audition for more. Go Keaka! :-)

  • ...I absolutely love the fact that this play was spoken in Hawaiian language! Maybe some people knew what the actors were saying, but the people who didn't had to figure it out by watching, which could have taught them some of our native language.

IMG_1324.jpg

6/14/19, 7:30pm

66500794_1062532397278778_5138575903172853760_o.jpg

He ha'awina ko nā hana a pau. Ua like nō ma keia mau hana keaka a nā haumāna o ka papahana 'o Ho'oulu Pāhiahia i haku ai. Hō'ike 'ia kekahi 'ano pilikia, alaina a hana kolohe nō paha. 'O ka mea nui o nā hana kolohe, 'o ia ka pa'a o ka ha'awina nui a me ke ala e ho'oponopono a holomua ai ma hope mai. E ulu like kākou a pau mai kā lāakou mau mo'olelo haku o keia au kanaka. E kālailai, e nanea, e HO'OULU KAKOU!

66286560_1062533303945354_2973649735853801472_o_edited.jpg

MANAʻO:

• Ua maikaʻi nā hōʻikeʻike a pau! (All the performances were good!)
• It was really fun and a good experience for all!!!
• It was a very fun experience.
• It looked awesome, I wish I could’ve continued with Hoʻoulu over the summer.

• Loved it all, mahalo! The Nāwahī students were amazing & loved that they had this opportunity to experience real acting.

66138274_1062531940612157_6467895163485159424_o.jpg

6/15/19, 7:00pm

66533639_1062523290613022_1512580704469254144_o.jpg

'O Ke Kaua o Kuamo'o, he 'opela 'olelo Hawai'i e ho'ike aku i ka mo'olelo o ka paio ma hope o ka hala 'ana o ka lani nui 'o Kamehameha no Kekuaokalani lāua me Liholiho ka mo'i 'opio. Koi 'ia 'o Liholiho e kona makuahine 'o Keopuolani me ka kuhina nui 'o Ka'ahumanu e waiho i ke ala kupuna a e ho'ole i ka 'ai kapu. Ma o ke mele, ka hula me ke oli e ha'i hou ana i ka mo'olelo o ka lāhui kanaka e ho'ololi 'ia me ke kaua ho'okahi.

MANAʻO:

The show was amazing! I loved the battle music! The people were very good actors and their voices were amazing! I also liked the outfits. They were beautiful and traditional. I liked how it was in Hawaiian too.
• Amazing!!! We are in need of more of these events. E ola ka ʻōlelo Hawaiʻi.
• So excited to see this original production Herb Mahelona is our treasure. Amazing lyrics and story. Incredible wealth of
young talent!

66249040_1062523370613014_8791336354517614592_o.jpg
bottom of page