IMG_1443.jpg

KEAKA 2019

6/14/19, 5pm

'O Mo'o Huelo ke ka'ao e pili ana i ka 'opio. Makemake 'o ia e kokua i kekahi kanaka me'e, kapa 'ia 'o Geckoman. I kona kokua ia Geckoman, 'imi a loa'a keia keiki kane i kona mana me'e pono'i. Ma ka huaka'i, 'ike 'o ia i na hame'e like 'ole: na 'Ua'u i hiki ke 'olelo, ka Nananana Makaki'i nuha, a me na 'uhini 'ulala. He me'e 'o Geckoman mai na puke ho'omake'ake'a Hawai'i: 'o Mana Comics.

6/14/19, 7:30pm

He ha'awina ko nā hana a pau. Ua like nō ma keia mau hana keaka a nā haumāna o ka papahana 'o Ho'oulu Pāhiahia i haku ai. Hō'ike 'ia kekahi 'ano pilikia, alaina a hana kolohe nō paha. 'O ka mea nui o nā hana kolohe, 'o ia ka pa'a o ka ha'awina nui a me ke ala e ho'oponopono a holomua ai ma hope mai. E ulu like kākou a pau mai kā lāakou mau mo'olelo haku o keia au kanaka. E kālailai, e nanea, e HO'OULU KAKOU!!

6/15/19, 7:00pm

'O Ke Kaua o Kuamo'o, he 'opela 'olelo Hawai'i e ho'ike aku i ka mo'olelo o ka paio ma hope o ka hala 'ana o ka lani nui 'o Kamehameha no Kekuaokalani lāua me Liholiho ka mo'i 'opio. Koi 'ia 'o Liholiho e kona makuahine 'o Keopuolani me ka kuhina nui 'o Ka'ahumanu e waiho i ke ala kupuna a e ho'ole i ka 'ai kapu. Ma o ke mele, ka hula me ke oli e ha'i hou ana i ka mo'olelo o ka lāhui kanaka e ho'ololi 'ia me ke kaua ho'okahi.

Kumu Waiwai no KEAKA 2019

Pepelu kūpono no KEAKA

Hawai'i Tribune Herald Article (6/13/19)