Lā‘ieikawai

Welina me ke aloha e nā hoa makamaka o ka ‘ōlelo Hawai‘i. Eia lā he wahi ha‘i‘ōlelo no ka hana keaka ‘o Lā‘ieikawai, ka hana keaka mua loa o ka polokolamu hana keaka Hawai‘i ma ke kulanui o Hawai‘i ma Mānoa. He mea nui nō ka ho‘okahua ‘ana iho i kēia hana keaka no ka u‘i o Paliuli a me ka polokolamu hana keaka Hawai‘i nō ho‘i ma ke kulanui o Mānoa i alahele hou aku e ho‘omāhuahua a‘e ai i nā papahana ‘ōlelo Hawai‘i, i ‘ike nā kānaka i ka hana no‘eau a kākou Hawai‘i a me ka waiwai o ko kākou mau mo‘olelo hiwahiwa. ‘O Lā‘ieikawai kekahi o ia mau mo‘olelo hiwahiwa o nā kūpuna o kākou, a ma o kēia ha‘i mo‘olelo ‘ana e ho‘ohanohano aku ai i nā māhoe kaulana o Lā‘ie, a pēlā nō ho‘i e ola ai ko lāua mo‘olelo. Ma kēia ha‘i‘ōlelo e wehewehe ‘ia a‘e ai ka ho‘okahua ‘ana i ia mea he hana keaka Hawai‘i e like me nā hana keaka a Ka Hālau Hanakeaka i lawelawe akula no nā makahiki he 20 i ka‘a hope aku nei. Hō‘ike pū ‘ia ke oli, ka mele, a me ka papa ‘ōlelo o ka hana keaka. E nanea, e walea i kā mākou hō‘ike‘ike no ka wahine o ka li‘ulā.

University of Hawai’i at Mānoa - A behind the scenes presentation on the research and development process of Lā‘ieikawai, the inaugural production of the Hawaiian Theatre Program at UH Mānoa's Department of Theatre and Dance, under the direction of Haili‘ōpua Baker in collaboration with Kaliko Baker, Snowbird Bento, and Keawe Lopes.

La'ieikawai.JPG
66730241_1062398727292145_69697225826186

Anecdote

“….it is wonderful to have these events in Hilo!! I assumed the evening play would be in Hawaiian, but
had not expected the discussion on La'ieikawai to be in Hawaiian too. I may have missed that if the
program mentioned it? But why not, after all? I enjoyed it. Haven't listened to 2 hours of Hawaiian in
some time, but I was ok with it. I would not have used the simultaneous translation anyway. Had
read La'ieikawai some years ago, so the discussion was interesting to me. And again, was regretting not
being in Honolulu when the play was on earlier. Heard an interview about it on HPR”…………………..
--UH Hilo Affiliate Professor in English, Dr. Suzanne Romaine