Ho'oulu

E hoʻoulu ʻia ka mauli Hawaiʻi. Ma nā hana lima i hoʻoili ʻia mai kikilo mai, e hoʻoulu ʻia ka ʻike kuʻuna o nā hulu kūpuna o kākou. Na nā haumāna e alakaʻi aku i kekahi mau kaunoʻo hana noʻeau e mau ai ia ʻike iā kākou a pau. Ma ka leo hou ʻana o nā momi makamae o kahiko, e hoʻoulu ʻia ka ʻōlelo o nā moʻo hanauna ma mua. Ma ka hoʻopaʻa ʻana i ʻekolu mau mele, e huʻe aku ana nā ʻōpio i nā ʻōlelo waiwai o kā lākou mea kanu e hōʻikeʻike ai, i mea hoʻi e ahuwale ai nā manaʻo like ʻole o loko o ia mau hana noʻeau ʻana. Ma ka lawe maiau a ka lima noʻeau, e hoʻoulu ʻia ka lawena hiehie o loko lilo. Aia ka ʻike maluhia o kēia lā ma ka hoʻomaʻamaʻa ʻana o ka lima ma nā kaunoʻo o kēia lā. Ma ka ʻike ʻana i nā kini a me nā lehu kinolau o ka ʻāina, e hoʻoulu ʻia ka pili ʻuhane e makawalu ai ka mahalo o kā- kou a pau. E hoʻi aku ʻoukou i ke one kulāiwi, me ke kau ʻana o nā haliʻa hiwahiwa o kēia lā, ke pili hou aku me nā mea kanu o kēia lā.

Ho’oulu: Our culture shall be cultivated. Through the practices of our distant past, our inherent
knowledge shall grow. Our students will lead hands-on workshops to enable all of us to preserve this
knowledge. Through the vibrations of the precious gems of time past, the language of countless
generations shall grow. Through three compositions, our youth will reveal the priceless value of specific
terms as they relate to our workshops today. Through the deft strokes of skilled hands, the graceful
movements from deep within shall grow. You will begin to realize the abilities at your fingertips in
today’s exhibits. Through the revelations of nature’s multitudes, our spirits’ connections to our greatest
blessings shall g row. Become intimate with your homeland, and remember the seeds of knowledge that
have been sown today. It shall be cultivated!

66445817_1062396187292399_56854114786019
66415217_1062395973959087_39914852934116
66623247_1062396390625712_69015077001153
66011527_1062396170625734_42681086879496

Anecdote

“….but I have come to realize is that I can still make it happen if I dip into our tremendous amount of
resources in our community, in our ʻohana of our school, and in our kumu ….encouraging me to do
something with what I had already started in the school year, HOʻOULU AROSE! And this grew into a
full blown after school program that gave my students experience in different forms of art and
knowledge of our kupuna. I mahalo the both of you to pushing me to the next level! Mahalo nui loa!!!! I
hope that this can be something that I do annually and maybe can happen again!!!! Me ke aloha nui iā
ʻolua e nā wāhine kūpaʻa!!”
--Haʻamauliola Aiona, Kumu, Ho’oulu