Hāʻupu

He keaka mele ʻo Hāʻupu pili i ke kaʻao o Hina me kāna keikikāne ʻo Kana. Ua ʻaihue ʻia ke aliʻi wahine ʻo Hina no Hilo e ke aliʻi ʻāpiki no Molokaʻi, ʻo Kapepeʻekauila. Ma muli o ka hana waia a Kapepeʻe, pānaʻi akula ʻo Kana me kona kaikaina ʻo Niheu i ko Hāʻupu, aia ma ka ʻākau o Molokaʻi. I ko Kana mā hoʻolālā ʻana i ka hoʻopakele, ua ʻanoʻai ka pilialoha i waena o Hina me Kapepeʻekauila. Ma ka hopena o ke kaʻao, Hoʻopakele ʻia akula ʻo Hina e kāna mau keiki, a pau ʻo Hāʻupu, ʻoiai ʻaʻole kākou ʻike i ka hopena o Kapepeʻekauila. ʻO kēia ke keaka mele ʻōlelo Hawaiʻi ʻekolu o nā Hōʻike i hoʻomaka ʻia ai ma ka makahiki 2004. ʻO kēia ka hōʻike mua loa i hōʻike ʻia ma waho o ke kula o Kamehameha Hawaiʻi. Ma hope o ka hōʻikeʻike ʻana i kēia keaka mele i kēlā wahi kēia wahi a puni ʻo Keawe, ua hōʻike ʻia ʻo Hāʻupu ma ʻEulopa i ʻEkinapolo, Sekotia no ka mawawa mua loa ma ka Festival Fringe.

Kamehameha High School, Hawaiʻi Campus - Hāʻupu is an opera based on the legend of Hina and her son Kana.  Hina, an aliʻi from Hilo, is kidnapped by Kapepeʻekauila, a rogue aliʻi from the island of Molokaʻi.  In retaliation for this outrageous kidnapping, Hina's sons, Kana and Niheu mount an attack on Kapepeʻekauila's fortress at Hāʻupu on the north shore of Molokaʻi.  While this daring rescue is being conceived and carried out, the unexpected happens: Hina begins to fall in love with her captor, Kapepeʻekauila. In the end, Hina is saved by her sons and Kapepeʻekauila is vanquished, although we never know the true fate of Hina's love for the Molokaʻi aliʻi. This opera was the third ʻōlelo Hawaiʻi opera in the Hōʻike series, which began in 2004.  It was also the first ever hōʻike to be produced outside the school venue. After touring various spots on the island, Hāʻupu had its European premiere in Edinburgh, Scotland at the annual Festival Fringe in August 2016.

Ha'upu_edited.jpg
66661637_1062397710625580_43457187469884
66087655_1062397670625584_33561696507684
66418668_1062397677292250_20176952940025